Królikarnia na pamięć

Na planszy ukryte zostały pary identycznych ikon z obiektami z Parku Rzeźby w Królikarni. Znajdź je wszystkie odkrywając kolejne pola. Staraj się zapamiętać ich położenie. Jednocześnie widoczna może być tylko jedna ikona bez pary.

Ułóż nową planszę

6×6

|

8×8

Park Rzeźby w Królikarni

Zapewne dobrze wiecie, co to jest park, ale czy wiecie, co to jest Park Rzeźby? Park Rzeźby to takie „muzeum na dworze”. To miejsce, gdzie rzeźby, czyli przestrzenne dzieła sztuki, są eksponowanie na łonie natury – wśród drzew, krzewów i kwiatów. Henry Moore, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku, tak tłumaczył potrzebę tworzenia parków rzeźby: „Rzeźba jest sztuką otwartej przestrzeni. Potrzeba jej światła dziennego i słońca, natura stanowi najlepsze otoczenie i uzupełnienie dzieła rzeźbiarskiego. Wolałbym, aby moje rzeźby umieszczano w krajobrazie, w jakimkolwiek krajobrazie, niż w najpiękniejszej choćby budowli”.

Początkiem Parku Rzeźby w Królikarni był osiemnastowieczny ogród angielski – dziki, pełen malowniczych polanek i zakątków. Były w nim tylko dwie rzeźby – przy mostku nad wąwozem stały dwa posągi lwów. Po II wojnie światowej, gdy pałac w Królikarni stał się Muzeum Xawerego Dunikowskiego, w parku ustawiono rzeźbę jego dłuta – Dusza odrywająca się od ciała, a gdy w 2001 roku muzeum przemieniono na Muzeum Rzeźby, utworzono też Park Rzeźby i w parku zaczęły pojawić kolejne prace: Leżący Olgierda Truszkowskiego, Tancerka Jekateriny Biełaszowej, Rodzina Geoeffreya Armstronga. Najnowszą rzeźbą w parku w Królikarni jest Melancholia Maurycego Gomulickiego.


ul. Puławska 113a / 02-707 Warszawa
tel. +48 22 843 15 86 / edukrolikarnia@mnw.art.pl

projekt: Adam Glabas
tekst: Barbara Kaliciuk


KARTA PRACY

6-12 lat